محمدابراهیم جدلی گلپایگانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدابراهیم جدلی گلپایگانی اصفهانی، از اکابر فقهاء و افاضل علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّمحمّدابراهیم گلپایگانی معروف به «جدلی»، «العالم الفاضل العادل الکامل الحبر المحقّق و النّحریر المدقّق، حاوی الاصول و الفروع، جامع المعقول و المنقول، زبده المجتهدین و قدوه الفقهاء المتشرّعین، (نقل از سنگ لوح قبر صاحب عنوان) جامع علوم خفیّ و جلی... مشهور به دانایی و طلاقت لسان و العلاّمه الفهّامه،
[۱] دنبلی آذربایجانی، عبدالرزاق بیگ، تجربه الاحرار، ص۱۶۰.
از اکابر فقهاء و افاضل علمای قرن دوازدهم هجری است.

ابهام در سرگذشت

[ویرایش]

با همه اهمّیت وی، متاسّفانه از تولّد و اساتید، کیفیت زندگی، شاگردان و خاندان او اطّلاعاتی در دست نیست. در برخی از کتاب‌ها او را شیخ ابراهیم گلپایگانی جدّی نوشته‌اند، و برخی گمان کرده‌اند که او ساکن مدرسه جدّه و به جدّه‌ای معروف بوده است؛ ولی ظاهرا «جدلی» به «جدّه‌ای» و «جدّی» تحریف شده است.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۷.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۱۸۰.


وفات

[ویرایش]

در سال ۱۱۹۹ق وفات یافت، و در تخت فولاد جنب قبر ملاّاسماعیل خواجویی مدفون شد. قبر او بر روی سکّویی واقع شده است.

مرثیه درگذشت

[ویرایش]

رفیق اصفهانی شاعر معاصر او، مرثیّه‌ای درباره او گفته، و مادّه تاریخ وفاتش را چنین سروده است: "شد ز جهان و رفیق، از پی تاریخ گفت:••• «رفت ببزم جنان، زبده ارباب علم»".
هم چنین مشهور، شاعر اصفهانی در مرثیّه و تاریخ او گوید:
"شد دریغا ز لوح هستی محو نام ملاّمحمّدابراهیم•••حیف از آن فاضل عظیم الشّان آه از آن عالم خبیر علیم"
"گر شد اجزای او چو گل اوراق گر شد اعضای او چو عظم رمیم•••گفت مشهور بهر تاریخش: شد بجنّت مقام ابراهیم".
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۵.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۵-۹۶.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی رساله‌ای در اصول دین تالیف نموده که از کتاب حقّ الیقین علاّمه مجلسی استخراج شده است، و ضمن مجموعه‌ای در کتابخانه سیّدآقا تستری موجود بوده است.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دنبلی آذربایجانی، عبدالرزاق بیگ، تجربه الاحرار، ص۱۶۰.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۷.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۱۸۰.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۵.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۵-۹۶.
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۴۱.    


جعبه ابزار