محمدابراهیم بن ابوالحسن زرکش خوراسکانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدابراهیم خوراسکانی، خطّاط و نویسنده قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدابراهیم بن حاج ابوالحسن زرکش خوراسکانی اصفهانی، خطّاط و نویسنده قرن سیزدهم هجری است. دو اثر به خطّ او موجود است:
۱. زبدة المعارف تالیف ملاّعلی‌اکبر اژه‌ای، به خطّ نسخ در غرّه ذی حجّه الحرام سال ۱۲۲۶ق که به دستور مؤلّف، جهت حاج محمّدعلیّ بن حاج غفور به خطّ نسخ کتابت نموده. نسخه به شماره ۲۹۸۳ در کتابخانه آیت اللّه مرعشی در قم نگهداری می‌شود.(حاج غفور سر دودمان خاندان معروف از تجّار اصفهان بوده، و اولاد و اعقابش تاکنون در مسلک تجّار و به نام «حاج غفوری‌ها» و «غفوری» شهرت دارند، و عموما مردمانی مسلمان و متدیّن می‌باشند.)
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۸، ص۱۶۰.

۲. روضة الصّفا، به خطّ نستعلیق در ربیع الاوّل سال ۱۲۲۸ق که به شماره ۳۰۰۷ در کتابخانه مجلس شورای ملّی موجود است.
[۲] مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱۰، ص۴۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۸، ص۱۶۰.
۲. مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱۰، ص۴۵۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۴.    


جعبه ابزار