محمدابراهیم بن آقامحمدخلیل فیض اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدابراهیم فیض، از علما و محققین معاصر در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدابراهیم بن آقامحمدخلیل مشهور به فیض، عالم عامل کامل محقق، از زندگی او اطلاعی نداریم جز اینکه خود و پدرش از علما بوده‌اند. وی در سال ۱۳۷۹ ق برابر با ۳
فروردین ۱۳۲۷ ش وفات نموده و در تکیه سیدالعراقین مدفون گردید. میرزا حسن خان جابری در وفاتش اشعاری سروده، ماده تاریخش این است:
"فیض از حق ببرد او بجنان".
[۱] قاسمی، رحیم، جلوه افلاکیان.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قاسمی، رحیم، جلوه افلاکیان.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۰.    


جعبه ابزار