محلاتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحلاتی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اسماعیل محلاتی، از علمای معاصر شیعه
بهاءالدین محلاتی، از علمای معاصر شیعه
ذبیح‌ الله محلاتی مشتاق عسکری، از علمای معاصر شیعه
سیدمحسن محلاتی، معروف به صدرالاشرف و یا محسن صدر سیاست‌مدار و نخست‌وزیر ایران از خرداد ۱۳۲۴ تا مهر ۱۳۲۴
سید هاشم رسولی محلاتی، از نویسندگان و مترجمین معاصر
محمد رضا توسلی محلاتی، از علمای معاصر و از نمایندگان امام خمینی در حج ۱۴۰۰ق./ ۱۳۵۹ ش. و ۱۴۰۱ ق./۱۳۶۰ ش
محمدجعفر محلاتی، از علمای برجسته مجاهد و ضد استعمار ایران در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار