محاورات سقراطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحاورات سقراطی، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به‌معنای شیوه بحث جدلیِ منسوب به سقراط است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از ویژگی‌های برجسته سقراط، شیوه بحث وی با دیگران و ابطال آرای آنها و به کرسی نشاندن نظریه خویش بوده است. وی ابتدا از طرف مقابل سئوال می‌کرد و چنین وانمود می‌کرد که جواب سؤال را نمی‌داند و بعد از جواب طرف مقابل، جواب او را هر چند غلط و ناقص، به طریق مماشات می‌پذیرفت و باز سئوالی دیگر مطرح می‌کرد. و این سئوالات را که البته بسیار حساب شده و منظم بود هم چنان ادامه می‌داد تا شخص، به تناقض‌گویی یا به مطلبی که بطلان آن روشن بود کشیده می‌شد. از این شیوه جدل و گفت‌و‌گو گاهی به جدل یا محاورات سقراطی تعبیر شده است.
[۱] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۲۲۳-۲۲۴.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• خوانساری، محمد، منطق صوری.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۲۲۳-۲۲۴.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «محاورات سقراطی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۱۱.    جعبه ابزار