مجلسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجلسی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علامه محمدتقی مجلسی اصفهانی، پدر علامه محمدباقر مجلسی و از علمای بزرگ شیعه در قرن یازدهم هجری قمری
علامه محمدباقر مجلسی اصفهانی، عالم بزرگ و علامه مشهور شیعه، صاحب کتاب حدیثی گرانقدر بحارالانوار
محمدباقر بن عبدالله مجلسی اصفهانی، معروف به «مجلسی ثالث» فرزند میرزاعبداللَّه بن آخوند ملّامحمّدباقر مجلسی، از علماء و فضلای اصفهان
عبدالله بن محمدباقر مجلسی اصفهانی، عالم فاضل ادیب، از دانشوران قرن دوازدهم هجری اصفهان
محمدتقی بن محمدحسن مجلسی اصفهانی، از مراجع تقلید و مجتهدین عالی‌قدر اصفهان، از نوادگان دختری علّامه ملّامحمّدباقر مجلسی
محمدتقی بن حیدرعلی مجلسی اصفهانی، عالم فاضل، در اصفهان و از نوادگان مجلسی اول، علامه محمدتقی مجلسی
محمدتقی بن عبدالله مجلسی اصفهانی، ملّامحمّدتقی بن ملّاعبداللَّه بن ملّامحمّدتقی مجلسی، از علمای اصفهان
جعفر بن محمدتقی مجلسی اصفهانی، عالم فاضل از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
آمنه بیگم مجلسی، از زنان فاضل و مجتهده، دختر علامه محمدتقی مجلسی (پدر محمدباقر مجلسی)
حسن‌علی بن ابوطالب مجلسی اصفهانی، عالم فاضل کامل در اصفهان
حسن‌علی بن محمدباقر مجلسی اصفهانی، از علماء اصفهان و از سلسله مجلسی در اصفهان
حسن‌علی بن محمدصادق الماسی مجلسی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل، از دانشمندان خاندان مجلسی در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن محمدکریم مجلسی اصفهانی، از فضلاء خاندان مجلسی در اصفهانی
محمدحسین بن محمدنصیر مجلسی اصفهانی، از فضلاء سلسله مجلسی در قرن دوازدهم هجری
حیدرعلی بن عزیزالله مجلسی اصفهانی، از علمای معروف زمان خود و معروف به کثرت علم و وفور فضل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار