مجعول واقعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجعول واقعی، حکم واقعی است.


تعریف

[ویرایش]

مجعول واقعی، مقابل مجعول ظاهری می‌باشد، و از آن جا که احکام شرعی ، مجعول شارع می‌باشد و حکم به ظاهری و واقعی تقسیم می‌گردد، منظور از مجعول واقعی، همان حکم واقعی است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

احکام واقعی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۱، ص (۷۴-۵۱).    
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۲، ص۷.    
۳. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۲، ص (۱۶-۱۵).    
۴. مناهج الوصول الی علم الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۳۱۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۰۱، برگرفته از مقاله «مجعول واقعی».    

رده‌های این صفحه : مجعول‌
جعبه ابزار