مجزاة بن ثور سدوسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجزاة بن ثور سدوسی، صحابی پیامبر اسلام و از فرماندهان سپاه اسلام در جنگ با ساسانیان بود. او سرانجام به سال ۱۷ هجری قمری در ماجرای فتح شوشتر به شهادت رسید.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مجزاة بن ثور بن عفیر سدوسی، از صحابه شجاع و از فرماندهان فاتح بود. شهر شوشتر را فتح کرد و در آن‌جا به شهادت رسید. دلاوری‌های مشهوری در نبردهای عراق داشت.
هرمزان او و براء بن مالک را در نبرد شوشتر به قتل رساند. به همین جهت عمر در ابتدا می‌خواست هرمزان را که به اسارت درآمده بود، به قصاص خون آن دو بکشد، ولی هرمزان اسلام آورد و عمر رهایش کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۵، ص۲۷۹.    
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج۵، ص۵۷۵.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۸۳.    
۴. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۴۸.    
۵. ذهبی، شمس‌الدین، تاریخ الاسلام، ج۳، ص۱۹۹.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۳۵.

جعبه ابزار