مجرای برائت شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجرای برائت شرعی به مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل برائت شرعی در آن اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مجرای برائت شرعی، به معنای محل جریان اصل برائت شرعی می‌باشد، و آن در جایی است که شک در تکلیف ، ناشی از عدم علم و شک می‌باشد؛ به این بیان که، احادیثی مثل «رفع ما لا یعلمون» و «الناس فی سعة ما لا یعلمون» دلالت می‌کند بر این که شارع مقدس در برابر تکلیفِ نا معلوم، ترک احتیاط را روا داشته است.
[۲] فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۸۸.
[۴] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص۱۰.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

مجرای برائت عقلی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۷۶.    
۲. فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۸۸.
۳. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۴۳۲.    
۴. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص۱۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۹۹، برگرفته از مقاله «مجرای برائت شرعی».    

رده‌های این صفحه : مجرای برائت‌
جعبه ابزار