مجتهد تبریزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجتهد تبریزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد مجتهد تبریزی، میرزا احمد مجتهد تبریزی، از علما و دانشمندان برجسته مجاهد ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
میرزاباقر مجتهد تبریزی، میرزا باقر مجتهد تبریزی، از علما و ائمه جمعه و جماعات معروف و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
میرزاحسن مجتهد تبریزی، حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی، از علمای مجاهد ایرن در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار