مجاز راجح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجاز راجح، معنای مجازی دارای کثرت استعمال نسبت به سایر معانی مجازی می‌باشد. و در اصول فقه کاربرد دارد.


تعریف

[ویرایش]

به آن معنای مجازی که لفظ بیشتر در آن استعمال می‌شود، مجاز راجح می‌گویند.

توضیح

[ویرایش]

اگر لفظ دارای چند معنای مجازی باشد و در هر یک به کمک قرینه استعمال شود، چنان چه در یکی از این معانی، بیشتر از دیگر معناها استعمال شود، به آن مجاز راجح گویند، خواه استعمال در آن، از استعمال در معنای حقیقی کمتر باشد یا مساوی، مانند:لفظ «اسد» که معنای حقیقی آن حیوان درنده است، و چند معنای مجازی دارد، ولی در انسان شجاع بیش از معانی مجازی دیگر به کار می‌رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۱۹.    
۲. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۳.    
۳. فاضل تونی، عبد الله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۷۲.    
۴. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۹۴، برگرفته از مقاله «مجاز راجح».    

رده‌های این صفحه : مجاز
جعبه ابزار