مجادله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجادله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره مجادله، سوره مجادله سوره پنجاه و هشتم قرآن کریم
مجادله، جدل یا مجادله، اصطلاحی در فسلفه، منطق، کلام و یکی از صناعات خمس در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار