مثنی بن حارثه شیبانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمثنیّ بن حارثه شیبانی، از قبیله بکر بن وائل و صحابی پیامبر اسلام که به سال نهم هجری قمری اسلام آورد و در جنگ ذی‌قار شرکت نمود. او سرانجام به سال ۱۴ هجری قمری در جنگ جسر مجروح شد و بر اثر آن درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مثنیّ بن حارثة بن سلمه شیبانی، از قبیله بکر بن وائل، از اصحاب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و از سرداران بزرگ بود که در سال نهم هجری قمری مسلمان شد.

حضور در جنگ ذی‌قار

[ویرایش]

او نخستین سرداری بود که ابوبکر برای فتح عراق اعزام کرد. مثنّی کسی بود که ابوبکر و مسلمانان را به فتح ایران ترغیب کرد و قدرت ایرانیان را در چشم آنان کوچک نمایاند. وی در عراق با ایرانیان وارد نبرد شد و ناحیه «کَسکَر» را غارت کرد. ابوبکر پس از چندی خالد بن ولید را به یاری‌اش فرستاد و این سرآغاز فتوحات بود. در سال ۶۱۴ م رهبری قبیله بنی‌شیبان را در جنگ «ذی‌قار» به عهده داشت و بر ایرانیان پیروز شد.

حضور در جنگ جسر

[ویرایش]

پس از کشتن پادشاه خردسال، اردشیر پسر شیرویه، «شهربراز» سردار ایرانی حکومت ایران را به دست گرفت. شهربراز سپاهی به فرماندهی بهمن جاذویه تدارک دید که در «قسّ‌الناطف» در کناره فرات با مسلمانان رویارو شدند. مسلمانان از پلی که میان ایشان قرار داشت گذشتند و با ایرانیان نبرد کردند.این نبرد در تاریخ به «جنگ جسر» معروف شده است.

وفات

[ویرایش]

مثنی بن حارثه شیبانی، در نبرد جسر مجروح شد و بر اثر آن درگذشت.

همسر مثنی

[ویرایش]
سعد بن ابی‌وقاص، همسرش سلمی دختر خصفه را به زنی گرفت. بعدها عُمر نیز سپاهی به فرماندهی سعد بن ابی‌وقاص به یاری مسلمانان فرستاد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۱۱۴.    
۲. ابن عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله، الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ج۴، ص۱۴۵۶.    
۳. ابن‌کثیر، اسماعیل، البدایه و النهایه، ج۷، ص۲۱.    
۴. ابن‌کثیر، اسماعیل، البدایه و النهایه، ج۷، ص۵۹.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۴۴۴.    
۶. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۳۲-۴۴۴.    
۷. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج۳، ص۸۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۲۹.


جعبه ابزار