متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با متقین معرفی می‌شوند.


برتری متقین

[ویرایش]

اهل تقوا بر کافران، در قیامت :
«زین للذین کفروا... والذین اتقوا فوقهم یوم القیـمة...؛زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است،... در حالی که پرهیزگاران در قیامت، بالاتر از آنان هستند....»

رهبری متقین

[ویرایش]

عبادالرحمان، انسانهایی شایسته و لایق برای پیشوایی بر پارسایان:
«وعباد الرحمـن... • ... واجعلنا للمتقین امامـا؛بندگان (خاص خداوند) رحمان ... و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان!»

سفارش به متقین

[ویرایش]
سفارشات خداوند به متقین عبارتند از:

← حقوق زنان مطلقه


پرداخت حقوق زنهای مطلقه، سفارش خدا به تقواپیشگان:
«وللمطـلقـت متـع بالمعروف حقا علی المتقین؛و برای زنان مطلقه، هدیه مناسبی لازم است (که از طرف شوهر ، پرداخت گردد). این، حقی است بر مردان پرهیزکار.»

← حقوق نزدیکان


وصیت کردن به پرداخت حقوق پدر و مادر و نزدیکان، از سفارشهاى خداوند به متّقين:
«تب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للولدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین؛بر شما نوشته شده: «هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی ( مالی‌) از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقّی است بر پرهیزکاران!»

عناوین مرتبط

[ویرایش]

احترام متقین (قرآن)، امداد به متقین (قرآن)، تشبیه متقین (قرآن)، تولیت متقین (قرآن)، حشر متقین (قرآن)، دعای متقین (قرآن)، صفات متقین (قرآن)، مصادیق متقین (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۱۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۹۱-۹۲.    
۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۳.    
۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۴.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۱۶۸.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴۱.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۲۱۵.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۱۸۰.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۶۱۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۱، برگرفته از مقاله «متقین».    


رده‌های این صفحه : تقوا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار