مبارزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبَرَزَ در لغت به معنی ظاهر شدن پس از کتمان، برتری در فضیلت، و شجاعت در جنگ تن به تن آمده است.
[۱] المنجد، ماده بَرَزَ، ص ۳۴.معنای اصطلاحی مبارزه

[ویرایش]

در اصطلاح عبارت است از: مبارزطلبیدن در میدان نبرد برای جنگ تن به تن و یا اعلان جنگ.

توصیه حضرت علی به فرزندش

[ویرایش]

حضرت علی (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) فرمود:
«لاتَدْعُوَنَّ الی مُبارَزَةِ وَ انْ دُعیتَ الَیْها فَاجِبْ، فَانَّ الدَّاعی باغٍ، وَ الْباغی مَصْرُوعٌ»
[۲] نهج البلاغه، خطبه۲۰۶.
«ای فرزندم! در جنگ ابتدا مبارز مطلب، ولی اگر تو را برای مبارزه خواندند، اجابت کن، زیرا مبارزه طلب (جنگ طلب) ستمکار است، و ستمکار شکست خورده است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنجد، ماده بَرَزَ، ص ۳۴.
۲. نهج البلاغه، خطبه۲۰۶.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۱۰۸.    جعبه ابزار