مالک بن دودان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمالک بن دودان یکی از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام پدر مالک

[ویرایش]

نام پدر وی، داوود
[۱] سپهر کاشانی، محمد تقی، ناسخ التواریخ، ج۲، ص۳۱۲.
و ذوذان
[۲] آرامگاه‌های خاندان پاک پیامبر، ترجمه عبدالعلی صاحبی، ج۱، ص۲۳۷.
نیز ضبط شده است.

رجز مالک در عاشورا

[ویرایش]

مالک بن دودان به نقل ابن شهر آشوب -روز عاشورا- به میدان آمد و چنین رجز خواند:
الَیکمُ مالِک الضّر غامِ • ضَربُ فَتی یحمی عَنِ الکرامِ‌
یرجُو ثَوابَ الله ذِی الأَنعامِ • سُبحانَهُ مِن مَلِک عَلّامِ‌
آماده ضربت باشید از جوانی که نامش مالک است و مانند شیر از بزرگواران دفاع می‌کند.و ثواب خدای بخشنده و مالک و دانا و منزّه را امید دارد.
سپس ابوثمامه صائدی به میدان مبارزه رفت و چنین خواند:
عزاء لآل المصطفی و بناته•• • علی حبس خیرالناس سبط محمّد
عزاء لزهراء النبی وزوجها•• • خزانة علم الله من بعد احمد
عزاء لاهل الشرق والغرب کلهم•• • و حزناً علی حبس الحسین المسدد
فمن مبلغ عنی النبی وبنته•• • بان ابنکم فی مجهد‌ای مجهد
«عزا می‌گیرم برای خاندان پیامبر و دخترانش، بر اینکه بهترین مردم را که نوهٔ پیامبر است محاصره کرده‌اند. عزا می‌گیرم برای زهرا (علیهاالسّلام) و شوهرش، که خزاین علم خدا بعد از پیامبرند. عزا بر همهٔ اهل شرق و غرب باد، و غم و‌ اندوه بر محاصره حسینی که مؤید است. پس کیست که از سوی من به پیامبر و دخترش این خبر را برساند، که فرزندتان در یک کارزاری است آن هم چه کارزاری».

شهادت مالک

[ویرایش]

وی پس از کشتن شماری -از سپاه دشمن‌- به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
[۶] عطاردی، مسند الامام الشهید، ج۲، ص۸۹.
[۸] قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، ج۱، ص۲۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سپهر کاشانی، محمد تقی، ناسخ التواریخ، ج۲، ص۳۱۲.
۲. آرامگاه‌های خاندان پاک پیامبر، ترجمه عبدالعلی صاحبی، ج۱، ص۲۳۷.
۳. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ج۳، ص۲۵۳.    
۴. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۲۵۳.    
۵. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ج۳، ص۲۵۳.    
۶. عطاردی، مسند الامام الشهید، ج۲، ص۸۹.
۷. شمس الدین، محمدمهدی، انصارالحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۲۰.    
۸. قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، ج۱، ص۲۶۶.


منبع

[ویرایش]
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ص۳۲۴.    
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۸۱۲.جعبه ابزار