ماده نهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحث ازماده نهی به معنی بحث پیرامون معنای ماده نهی ( ن، ه، ی ) است. به ماده نهی، کلمه نهی و لفظ نهی نیز گفته می شود.


مقصود از ماده نهی

[ویرایش]

ماده نهی حروف " ن، هـ، ی " است که در لغت به معنای باز داشتن و در اصطلاح عبارت از این است که شخصی عالی (دارای مقام بالا) از دانی (دارای مقام پایین) در خواست ترک فعلی را بکند و این درخواست هم با به کار گیری کلمه نهی و مشتقات آن صورت پذیرد.

دیدگاه مشهور در مورد ماده نهی

[ویرایش]

مشهور در میان قدما این است که معنای نهی، طلب ترک فعل است و برخی آن را به طلب کف ـ خودداری و جلوگیری نفس از اقدام به فعل ـ معنا کرده اند؛ اما در میان متأخران مشهور است که معنای آن زجر و ردع (منع از فعل)است اما زجر و ردع اعتباری نه تکوینی.

دیدگاه مشهور در مورد ظهور نهی

[ویرایش]

مشهور اصولی‌ها اعتقاد دارند نهی، در حرمت ظهور دارد.
[۶] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص ۱۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج ۱، ص ۹۵.    
۲. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج ۱، ص ۴۰۲.    
۳. معالم الدین وملاذالمجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص ۹۰.    
۴. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۱، ص ۲۲۹.    
۵. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۱۴۹.    
۶. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص ۱۸۲.
۷. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج ۴، ص ۸۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۷۹، برگرفته از مقاله «ماده نهی».    


رده‌های این صفحه : مباحث الفاظ
جعبه ابزار