لواط (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان لواط ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

لواط (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای وطی کردن انسان مذکر چه به صورت دخول یا تفخیذ
لواط (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای وطی کردن انسان مذکر چه به صورت دخول یا تفخیذ


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار