لفظ متشابه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلفظ متشابه، لفظ فاقد ظهور در هیچ یک از معانی آن است.


تعریف

[ویرایش]

لفظ متشابه، از اقسام الفاظ غیر واضح بوده و عبارت است از لفظی که در هیچ یک از معناهایی که از آن فهمیده می‌شود، ظهور ندارد؛ بنابراین، لفظ متشابه، بین لفظ مؤوّل و مجمل مشترک است؛ به این بیان که اگر لفظ غیر واضح دارای معنای مرجوح باشد، به آن مؤوّل، و در صورتی که بر معانی متعدد، به گونه‌ای یکسان صدق کند، به آن مجمل می‌گویند.

← مثال


مانند لفظ «صعید» در آیه: ﴿... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً﴾ که روشن نیست مراد از آن مطلق روی زمین است یا خاک خالص.
[۳] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۸.
[۴] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۵.
[۵] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۴۳.    
۲. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص (۶۶-۶۵).    
۳. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۸.
۴. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۵.
۵. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۱۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۷۳، برگرفته از مقاله «لفظ متشابه».    

رده‌های این صفحه : الفاظ غیر واضح
جعبه ابزار