لفظ خفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلفظ خفی، لفظ غیر واضح در صدق بر بعضی از مصادیق، ناشی از عوامل بیرونی است.


تعریف

[ویرایش]

لفظ خفی، از اقسام الفاظ غیر واضح بوده و عبارت است از لفظی که معنای آن از لفظ، ظاهر است، ولی عواملی که از خارج بر آن عارض می‌شود، سبب خفای صدق لفظ بر برخی افراد و مصادیق آن می‌گردد، به گونه‌ای که نیاز به نظر و تامل دارد، مانند: لفظ « سارق » در آیه : ﴿السّارِقُ وَالسّارِقَةُ... ﴾ که در هر کسی که مال غیر را پنهانی از حرز خارج کند، ظهور دارد، اما در صدق این لفظ بر طرّار ( جیب بر ) و نبّاش (کسی که نبش قبر می‌کند و کفن مردگان را می‌دزدد) به خاطر اخذ خصوصیاتی زاید بر خصوصیات سارق در آنها، ابهام وجود دارد.
[۲] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۳۳۶.
[۳] اصول الفقه، خضری، محمد، ص۱۵۸.
[۴] اصول السرخسی، شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۱۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳۸.    
۲. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۳۳۶.
۳. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۱۵۸.
۴. اصول السرخسی، شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۱۶۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۷۲، برگرفته از مقاله «لفظ خفی»۶۷۲.    

رده‌های این صفحه : الفاظ غیر واضح
جعبه ابزار