لعنذخیره مقاله با فرمت پی دی افلعن و نفرین، دعا برای دوری از رحمت خداوند است.


معنای لغوی لعن[ویرایش]

لعن، در لغت به معنای راندن و دور کردن است.

معنای اصطلاحی[ویرایش]

و در اصطلاح، یعنی طلب دوری از رحمت ذات حق تعالی برای افراد لعن شده، که همان عقوبت و عذاب الاهی است، چنان که از آیات قرآن کریم بر می آید. [۱]
[۲]

پانویس[ویرایش]
 
۱. احزاب/۳۳، آیه ۵۷    
۲. آل عمران/۳، آیه ۸۷    


منبع[ویرایش]

دائرة المعارف اسلام پدیا    جعبه‌ابزار