قول نبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقول نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم، سخنان صادر شده از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام تشریع احکام می باشد.


تعریف

[ویرایش]

قول نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم، مقابل فعل نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بوده و عبارت است از سخنان مبارک نبی مکرم اسلام در مقام تشریع احکام ، در صورتی که آن سخنان، قرآن نباشد، مانند این سخن حضرت: «صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته» در آغاز ماه رمضان ، با دیدن ماه ، روزه بگیرید و در پایان آن با دیدن ماه افطار کنید» و یا مانند: «من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها» «کسی که به سبب خوابیدن نماز را نخواند یا آن را فراموش کرد، هر گاه آن را به یاد آورد به جا آورد».

حجیت قول نبی

[ویرایش]

قول نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به اجماع مسلمین بر همگان حجت است، زیرا او معصوم است و جز به حق سخن نمی‌گوید و آیه ﴿وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی﴾ در حق آن حضرت نازل شده است.
[۴] الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۶۸.
[۵] مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۲۵.
[۷] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۹۷.
[۸] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۷، ص۱۸۵.    
۲. وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۵، ص۳۴۸.    
۳. نجم/سوره۵۳، آیه۳.    
۴. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۶۸.
۵. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۲۵.
۶. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۶۳.    
۷. اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۹۷.
۸. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۳۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۹، برگرفته از مقاله «قول نبی».    

رده‌های این صفحه : سنت نبوی
جعبه ابزار