قول لغوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقول لغوی، نظر کارشناسی لغت دانان درباره معانی الفاظ می باشد.


مفهوم قول لغوی

[ویرایش]

یکی از راه‌های تشخیص ظهور یک لفظ در معنا دلالت تصوری قول لغوی است، که به معنای نظر کارشناسی لغت دانان درباره معانی الفاظ است.

دیدگاه مشهور اصولیون

[ویرایش]

مشهور اصولیون ، قول لغوی را از باب ظن خاص ، حجت می‌دانند؛ یعنی اگر از قول لغوی و مراجعه به کتاب لغت برای انسان ظن پیدا شود که مثلاً کلمه «صعید» به معنای «مطلق وجه الارض» است که معمولا چنین ظنی حاصل می‌شود این ظن، در زمره ظنونی است که دلیل خاص بر اعتبار آن وجود دارد.

کاربرد قول لغوی

[ویرایش]

قول لغوی بیان گر موارد استعمال معانی الفاظ است، اگر چه بعضی از صاحب نظران گفته‌اند: وظیفه لغوی، شناسایی استعمال حقیقی از مجازی و فرق گذاری میان آنها است، اما دیگران آن را نپذیرفته‌اند.
[۲] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۲۲۴.
[۴] تلخیص الاصول، حبیب الله، ملکی، ص۱۶۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

حجیت قول لغوی .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۱۳۱.    
۲. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۲۲۴.
۳. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۳۸۵.    
۴. تلخیص الاصول، حبیب الله، ملکی، ص۱۶۵.
۵. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۱۷۸.    
۶. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید،ج۳، ص۱۸۳.    
۷. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۱۲۹.    
۸. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۱۹۱.    
۹. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۳۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۹، برگرفته از مقاله «قول لغوی».    


رده‌های این صفحه : ادله
جعبه ابزار