قوادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه جمع کردن و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قَوّادی گفته می‌شود.


اثبات قوادی

[ویرایش]

قوادی با دو بار اقرار (در صورتی که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد) و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

حد قوادی

[ویرایش]

حد قوادی ۷۵ تازیانه و تبعید از محل زندگی است.و بنا به قول مشهور سر او نیز تراشیده می‌شود و در شهر می‌گردانند.

تساوی حد در قوادی

[ویرایش]

در این حکم مسلمان و کافر و مرد و زن با یکدیگر مساوی‌اند جز اینکه در مورد زن فقط تازیانه اجرا می‌شود و بعید نیست که تبعید با نظر حاکم باشد.پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۷۱.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۷۱.    
۳. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۷۱.    


منبع

[ویرایش]
احکام حقوقی اسلام ج۱، ص۴۴.    جعبه‌ابزار