قندوزی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمان بن ابراهیم قندوزی بلخی از عالمان اهل سنت و بر مذهب حنفی و طریقه صوفیه است که به سال ۱۲۲۰ هجری در محلی به نام قندوز در حوالی بلخ به دنیا آمد. پس از آموزش علوم اولیه به بخارا رفت و سپس به هند و افغانستان سفر کرد و در آنجا به اهل طریقت پیوست و در سیر و سلوک و تفقه در دین ، به درجات عالی رسید. پس از مدتی به موطن خود بازگشت و به هدایت و ارشاد مردم پرداخت. در سال ۱۲۶۹ به عزم مکه حرکت کرد، اما در بغداد و قونیه متوقف شد و در آنجا به تحصیل و تدریس و ارشاد مردم پرداخت. مدتی هم مسند شیخوخت را عهده دار شد و سرانجام در سال ۱۲۹۴ در قسطنطنیه از دنیا رفت. آثار وی علاوه برینابیع المودة عبارتند ازاجمع الفوائد ومشرق الاکوان. مذهب وی حنفی و بر طریقه نقشبندیه بود. مؤلف ینابیع المودة در سال ۱۲۹۴ در قسطنطنیه از دنیا رفت.


محمد علی شاه محمدی

[ویرایش]

محمد علی شاه محمدی مترجم کتاب ینابیع المودة است. بنا به آنچه بر روی جلد کتاب آمده است، وی مؤسس و مدرس و مسئول مدرسه علوم دینیه ولی عصر و امام جماعت مسجد حمزه سیدالشهداء است.

منبع

[ویرایش]

کتابخانه مهدویت،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار