قمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقمی ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

ابن قولویه قمی، اِبْن‌ِ قولویه‌، ابوالقاسم‌ جعفر بن‌ محمد بن‌ جعفر قمی‌ (د ۳۶۸ یا ۳۶۹ق‌/ ۹۷۹ یا ۹۸۰م‌)، محدث‌ و فقیه‌ امامی
شیخ عباس قمی، از علمای بزرگ شیعه و صاحب کتاب شریف مفاتیح الجنان
ابن‌بطه قمی، اِبْن‌ِ بُطّه قُمی‌، ابوجعفر محمد بن‌ جعفر بن‌ احمد، محدث ‌شیعی سده ۴ قمری/۱۰میلادی
ابن‌داود قمی، اِبْن‌ِداوودِ قُمی‌، ابوالحسن‌ محمد بن‌ احمد بن‌ داوود ( ذیحجه ۳۶۸/ژوئیه ۹۷۹)، محدث‌ و فقیه‌ شیعی‌
ابن‌ولید قمی، اِبْنِ وَلیدِ قُمی، ابوجعفر محمدبن حسن بن احمد (د ۳۴۳ق/۹۵۴م)، محدث و فقیه امامی
ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی، سدیدالدین، ابوالفضل، شاذان بن جبرئیل بن ابی طالب قمی از علمای قرن ششم هجری
احمد قمی، از علمای معاصر و مبلغین خارج کشور در کشور تایلند
احمد منشی قمی، از تاریخ نگاران و نویسندگان سده دهم خورشیدی
تقی طباطبائی قمی، از علمای معاصر شیعه
سید حسن رضوی قمی، فرزند سید عزیزالله، عالم، فقیه و ادیب امامی
سید حسین طباطبایی قمی، از علما و مراجع بزرگ شیعه
میرزا محمد مشهدی قمی، از علمای امامی قرن دوازدهم هجری
محمد بن حسن صفار قمی، محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی از محدثان بلند مرتبه امامی مذهب و از هم عصران و یاران امام حسن عسکری (علیه‌السلام)
محمد صادق قمی، فقیه بزرگ و دانشمند سترگ و پیشوای با نفوذ و مطاع قم. (۱۲۲۲- ۱۲۹۸قمری)
ملا غلامرضا قمی، معروف به «حاج آخوند»، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
میرزا محمد فیض قمی، یکی از اعاظم فقها و از اکابر علمای طراز اول در قرن چهاردهم هجری
تقی طباطبائی قمی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
علی بن ابراهیم قمی، از روات بزرگ شیعه در قرن سوم هجری
محمدابراهیم خطاط قمی اصفهانی، از اساتید بزرگ خطاطی اصفهان در قرن یازده و دوازده هجری
محمدباقر بن محمدصالح قمی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار