قلائد الاجیاد فی ما اتفق فی التسمیة من البقاع و البلاد (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«قلائد الاجیاد فی ما اتفق فی التسمیة من البقاع و البلاد»، تالیف عبد الرحمن بن سید ابراهیم حسنی حنبلی، متوفای (۱۱۰۲ ق)، به زبان عربی و در معرفی پاره‌ای از اماکن و بلاد است.
کتاب، منتخب و گزیده‌ای است از کتاب «المشترک وضعا و المختلف صقعا»، تالیف ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله یاقوت حموی.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب، متشکل است از مدخل و مقدمه (به قلم محقق، ولید عبدالله المنیس) و متن اصلی کتاب که به معرفی اماکن، شهرها و بقعه‌ها به ترتیب حروف الفباء پرداخته است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

محقق، در مقدمه کتاب، به بیان این مطالب پرداخته است:
معرفی کتاب، بیان فاصله زمانی بین یاقوت حموی و عبد الرحمن بن سید ابراهیم حسنی، هدف از بررسی و مطالعه و تحقیق در مورد این کتاب، روش یاقوت حموی در کتاب «المشترک...»، توصیف نسخه خطی مورد تحقیق و معرفی مؤلف، روشی که در تحقیق کتاب به کار گرفته شده است، ترجمه یاقوت حموی، مقایسه بین روش یاقوت حموی در کتاب «المشترک...» و روش عبد الرحمن بن سید ابراهیم در کتاب «قلائد الاجیاد» و...
کتاب، به ترتیب حروف الفباء، به معرفی شهرها، اماکن و بقعه‌ها پرداخته است. مؤلف، اماکن و بلاد فراوانی را معرفی کرده است که در آن میان، بلادی وجود دارد که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از آنها گذر فرموده یا نام شریف وی همراه با آنها ذکر شده است؛ بلاد و بقاعی همچون:
اابل الزیت: یکی از آبادی‌های اردن که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم لشکری را به فرماندهی اسامة بن زید برای آن جا مجهز نمود.
ابا: یکی از چاه‌های بنی قریظه که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در کنار آن فرود آمد.
الاخضر: منزلی است در نزدیکی تبوک (واقع بین تبوک و وادی القری) که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در آن جا منزل نمود.
بحرة الرغاء: مکانی است در طائف که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم هنگام بازگشت از حنین، از آن جا گذر نمود و مسجدی در آن جا بنا فرمود.
ثبیر: آبی در دیار مزینة که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آن را به شریح بن ضمره مزنی بخشید.
الجعرانة: مکانی است بین مکه و طائف که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در آن جا غنیمت‌های حنین را تقسیم فرمود.
و...
اولین مکانی که مؤلف، به معرفی آن پرداخته، «اابل» است و آخرینش، «یهودیه» می‌باشد (اصفهان، در زمان قدیم، یهودیه خوانده می‌شده و نیز محله‌ای در گرگان دارای همین نام است).

وضعیت کتاب

[ویرایش]

فهرست مطالب و موضوعات، در آخر کتاب، ذکر شده است. مصادر و مراجع و فهرست اشکال در آخر ذکر شده است. توضیحات، در پاورقی آمده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار