قصص اقوام گذشته

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصص اقوام گذشته، سرگذشت اقوام پیامبران گذشته را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

در قرآن کریم سرگذشت عبرت آموز بسیاری از اقوام گذشته همچون قوم بنی اسرائیل ، اصحاب اخدود ، اصحاب رس ، اصحاب فیل ، اصحاب کهف ، قوم الیاس نبی ، قوم تبع ، قوم سبا ، قوم شعیب ، قوم صالح ، قوم لوط ، قوم نوح ، قوم هود و قوم یونس و نحوه رفتار آنان با دعوت انبیا بیان شده است.
[۴] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۷، ص۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۲۰۹.    
۲. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۳. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۶۵.    
۴. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۷، ص۴۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قصص اقوام گذشته».    جعبه ابزار