قرطبی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرطبی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالولید محمد بن احمد قرطبی، قاضی ‌ و فقیه‌ مالکی، مشهور به‌ ابن‌ رشد الجد و ابن‌رشد الاکبر، پدربزرگ قرطبی مشهور و مفسر
ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبی، قرطبی مشهور، ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح انصاری خزرجی‌ اندلسی قرطبی، یکی از امامان بزرگ تفسیر
خلف بن عباس زهراوی قرطبی، از پزشکان نامدار قرن چهارم هجری
ابوعبدالرحمان بقی بن مخلد قرطبی، بَقی بن مَخْلَد، ابوعبدالرحمان، محدّث و مفسّر مشهور قُرطبی (۲۰۱ـ۲۷۶) از خاندانی شاید اصلاً عیسوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار