قرائت واژه یوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این‌گونه مسائل باید به تلفظ افرادی توجه کرد که بدان زبان سخن می‌گویند. در همین راستا، عرب در تلفظ‌های معمول، فتحه‌های قبل از واو را کمی شبیه به ضمه ادا می‌کند.


روش خواندن واژه یوم

[ویرایش]

در این‌گونه مسائل باید به تلفظ افرادی توجه کرد که بدان زبان سخن می‌گویند. در همین راستا، عرب در تلفظ‌های معمول، فتحه‌های قبل از واو را کمی شبیه به ضمه ادا می‌کند.

قرائت یوم بدون اشباع

[ویرایش]

قرائت «یوم» اگر منجر به اشباع نشود، صحیح است؛ اگرچه فتحه کاملاً ظاهر نشود. البته چنان‌چه فتحه را کاملا آشکار کنند، به قواعد تجویدی نزدیک‌تر و بهتر است.

قرائت یوم با اشباع

[ویرایش]

در هر حال قرائت آن با اشباع (طوری که حرف «یاء» با صدای «او» خوانده شود)، غلط است و چنان‌چه بتواند صحیح بخواند، اما رعایت نکند، نمازش باطل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، ج۳، ص۷۹، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)، قم، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.    
۲. گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۱۶۸، دارالقرآن الکریم، قم، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «قرائت واژه یوم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۲۰.    


رده‌های این صفحه : تجوید | علوم قرآنی | قرائت
جعبه ابزار