قرائت نمازهای یومیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزن مى‌تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند؛ ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود، بنا بر احتیاط واجب بايد آهسته بخواند.


وظیفه زنان در قرائت نمازهای یومیه

[ویرایش]

وظیفه زنان را نسبت به بلند و آهسته خواندن نماز (جهر و اخفات) می‌توان در دو قسم دسته‌بندی کرد:

← قسم اول


حمد و سوره نماز ظهر و عصر که باید آهسته بخواند.

← قسم دوم


حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا، که این دو صورت دارد:

←← اول


در صورتی که نامحرم صدایش را نشنود.

←← دوم


در صورتی که نامحرم صدایش را می‌شنود.

دیدگاه مراجع

[ویرایش]

در صورت اول مراجع معظم تقلید، می‌فرمایند: زن می‌تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند.
اما در صورت دوم اکثر مراجع معظم تقلید می‌فرمایند: بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.
بعضی مراجع دیگر می‌فرمایند: بنا بر احتیاط مستحب آهسته بخواند.
آیت‌ الله زنجانی: بنا بر احتیاط مستحب آهسته بخواند.
آیت‌الله مکارم: احتیاط مستحب آن است که آهسته بخواند.
آیات عظام خویی و تبریزی: اگر نامحرم صدایش را بشنود، بنا بر احتیاط آهسته بخواند.

عده‌ای دیگر از مراجع عظام تقلید در زمانی که شنواندن صدا به نامحرم حرام است، به آهسته خواندن فتوا می‌دهند.
آیت‌ الله سیستانی: و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام است، باید آهسته بخواند و اگر عمداً بلند بخواند، بنا بر احتیاط نمازش باطل است.

بنابراین اگر نمازگزار در جایی که باید نماز را آهسته بخواند، عمداً بلند خواند، نمازش باطل است.

بیان یک نکته

[ویرایش]

بدیهی است صرفاً به خاطر حضور قلب بیش‌تر و امثال آن نمی‌توان شرایط صحت نماز را رعایت نکرد.
آیت الله بهجت: بنا بر اظهر اگر نامحرم صدایش را بشنود، باید آهسته بخواند؛ در صورتی که شنیدن صدای او حرام باشد؛ مثلاً ترس فتنه و لذت بردن در بین باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، ص۵۴۹، مسئله ۹۹۲.    
۲. توضیح المسائل مراجع، ص۵۴۹، مسئله ۹۹۴.    
۳. توضیح المسائل مراجع، ص۵۵۰، مسئله ۹۹۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «قرائت نمازهای یومیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۸.    


رده‌های این صفحه : فقه | قرائت | نماز
جعبه ابزار