قرائات سبع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرائات سبع به قرائت‌های منسوب به هفت قاری مشهور اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

قرائت‌های هفت تن از قاریان مشهور که برای نخستین بار از طرف ابوبکر محمد بن موسی بن مجاهد تمیمی (۲۴۵ - ۳۲۴ ق) معروف به ابن مجاهد در کتاب القرائات السبعة جمع آوری شده است «قرائات سبع» یا به تعبیر صحیح تر «قرائات سبعه» نام گرفت.

قرائات هفتگانه

[ویرایش]

قرائات هفتگانه عبارتند از:
۱. قرائت ابن عامر ؛ ابو نعیم (ابو عمران) عبدالله بن عامر یحصبی دمشقی (م ۱۱۸ق)؛
۲. قرائت ابن کثیر ؛ ابو معبد عبدالله بن کثیر داری مکی (۴۵-۱۲۰ق)؛
۳. قرائت ابوعمرو ؛ زبان بن علاء بن عمار بن عبدالله بصری مازنی (۷۰-۱۵۴ق)؛
۴. قرائت حمزة ؛ ابوالحسن (ابوعماره) حمزة بن حبیب بن عمارة بن اسماعیل زیات تمیمی کوفی (۸۰-۱۵۶ق)؛
۵. قرائت عاصم ؛ ابوبکر عاصم بن ابی النجود ابن بهدله کوفی مولی بنی خزیمه (م ۱۲۷ق)؛
۶. قرائت کسائی ؛ ابوالحسن علی بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فیروز (فزلر) اسدی کوفی معروف به کسائی (م ۱۷۹ یا ۱۸۹ق)؛
۷. قرائت نافع ؛ ابوعبدالله (ابو رویم) نافع بن عبدالحمان بن ابی نعیم لیثی مدنی (م ۱۶۹ یا ۱۷۹ق).
پس از دوره صحابه و تابعان ، گروهی از مسلمانان به قرائت قرآن روی آورده، و در این فن، کارآیی و شهرت چشمگیری یافتند و در هر منطقه و شهری قاریان زیادی پرورش یافتند.

روش ابن مجاهد در انتخاب قراء

[ویرایش]

ابن مجاهد از میان قاریان هر شهر، قرائت کسی را برگزید که مردم آن دیار بر رحجان قرائت او متفق بودند؛ ولی از قاریان شهر کوفه ، قرائت سه تن را (حمزه، عاصم و کسائی) برگزید. گفته شده قرائت ابن کثیر و نافع و ابوعمرو به ابی بن کعب برمی گردد، و قرائت ابن عامر به عثمان ، و قرائت حمزه، عاصم و کسائی به علی علیه‌السّلام و عثمان و ابن مسعود برمی گردد.
قرائت هر یک از قاریان هفتگانه در همین فرهنگنامه آمده است.
[۳] حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص(۳۱۲-۳۵۳).
[۴] خویی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، البیان فی تفسیرالقرآن، ص(۱۳۸-۱۵۶).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص(۳۳۸-۲۵۰).    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص(۳۲۷-۳۲۹).    
۳. حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص(۳۱۲-۳۵۳).
۴. خویی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، البیان فی تفسیرالقرآن، ص(۱۳۸-۱۵۶).


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«قرائات سبع».    


رده‌های این صفحه : علوم قرآنی | قرآن شناسی | قرائات سبعه
جعبه ابزار