قدیمین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقدیمین اشاره به دو عالم و فقیه مشهور شیعه در عهد قدیم دارد:

ابن جنید اسکافی، ابن جُنَیْدِ اِسْکافی‌، ابوعلی‌ محمد بن احمد کاتب‌ اسکافی‌، فقیه‌ و متکلم‌ امامی‌ سده ۴ق‌/۱۰م‌
حسن بن ابی‌عقیل عمانی، عالم فرهیخته دوره غیبت صغری ـ اواخر سده سوم و اوائل سده چهارم قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار