قبیحه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقبیحه، کنیز متوکل عباسی و مادر معتزبالله بود که متوکل را واداشت تا معتز را در ولایت‌عهدی بر منتصر مقدم کند. وی بر تصمیم‌گیری‌های متوکل و حکومتش نفوذ بسیاری داشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

قبیحه کنیز متوکل علی الله عباسی و مادر دو فرزندش معتزبالله و اسماعیل است. او رومی‌تبار بود و از فرط زیبایی و برای چشم‌زخم نخوردن، از باب تضاد در نام‌گذاری، قبیحه (زشت) خوانده شد. او بر تصمیم‌گیری‌های متوکل و حکومتش نفوذ بسیاری داشت؛ متوکل را واداشت که، پسرش معتز را بر منتصر در ولایت‌عهدی مقدم کند.
منتصر نیز از کنیزی رومی به نام حبشیه زاده شده بود. قبیحه آن‌قدر جواهرات جمع کرد که بی‌سابقه بود. هنگامی که پسرش معتز به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق سپاهیان در سال ۲۵۵ق کشته شد، اموال او (قبیحه) نیز مصادره شد. قبیحه پس از عمری سرشار از رویدادهای سیاسی در سامرا از دنیا رفت.
[۴] ابوالفرج اصفهانی، علي بن حسين، الدیارات، ص۹۸.
[۵] ابوالفرج اصفهانی، علي بن حسين، الدیارات، ص۱۰۸.
[۷] ابن ساعی، علی بن انجب، اخبار النساء، ص۹۴.
[۸] کحاّلة، عمر، اخبار النساء، ج۴، ص۱۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۷.    
۲. ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهره، ج۳، ص۳۸.    
۳. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، الاغانی، ج۱۰، ص۴۴۰.    
۴. ابوالفرج اصفهانی، علي بن حسين، الدیارات، ص۹۸.
۵. ابوالفرج اصفهانی، علي بن حسين، الدیارات، ص۱۰۸.
۶. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۲، ص۱۹۶.    
۷. ابن ساعی، علی بن انجب، اخبار النساء، ص۹۴.
۸. کحاّلة، عمر، اخبار النساء، ج۴، ص۱۸۵.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۰۰.


جعبه ابزار