قبول (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقبول ممکن است در علوم و معانی ذیل به کار رفته باشد:

قبول (فقه)، از اصطلاحات فقهی، به معنای رضا به ایجاب و پذیرفتن آن
قبول (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات حقوقی، به معنای رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار