قاعده الواحد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قاعده الواحد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قاعده الواحد (فلسفه)، یکی از اصطلاحات فلسفی، به معنای صدور معلول واحد از علت واحد از همه جهات
قاعده الواحد (اصول)، یکی از اصطلاحات به کاربرده به صورت مسامحی در اصول فقه در مواردی مانند بحث صحیح و اعم و واجب تخییری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار