قاضی طباطبایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاضی طباطبایی ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعلی آقا قاضی طباطبایی تبریزی، از عرفا و علما و استادان اخلاق حوزۀ نجف در قرن چهاردهم
سید محمدعلی قاضی طباطبایی، از علمای بنام تبریز و از علمای مبارز در انقلاب اسلامی و اولین شهید محراب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار