فیصل بن ترکی آل سعود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلِ سُعود، سلسله‌ای منسوب به سعود بن محمد بن مِقْرِن که از ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م به بخشی از جزیره عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز بر کشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله برگرفته، فرمان می‌راند. یکی از شخصیت‌های این خاندان، فیصل بن ترکی بود.


سیر فرمانروایی

[ویرایش]

فیصل بن ترکی (حک‌ ۱۲۴۹-۱۲۵۴ق/۱۸۳۴-۱۸۳۸م)؛ وی از جمله کسانی بود که پس از استیلای محمدعلی بر وهابیان به مصر تبعید شد، ولی در ۱۲۴۳ق/۱۸۲۷م از آن‌جا گریخت و به نجد بازگشت و فرماندهی سپاه ترکی را برای مقابله با امیران مخالف آل سعود در دست گرفت.
آنگاه که پدرش به دست مشاری کشته شد، او در قطیف گرم پیکار بود، اما به سرعت بازگشت و پس از قتل مشاری به حکومت نشست.
[۱] حمزه، فؤاد، قلب جزیره العرب، ج۱، ص۳۴۴، ریاض، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.


← مقابله محمدعلی پاشا با فیصل


محمدعلی پاشا برای سرکوب فیصل، به پشتیبانی از خالد بن سعود که داعیه حکومت داشت برخاست و سپاهی به سرکردگی خورشید پاشا
[۲] لوتسکی، و، تاریخ عرب در قرون جدید، ج۱، ص۱۳۶، ترجمۀ پرویز بابایی، تهران، ۱۳۵۶ش.
به نجد فرستاد (۱۲۵۲ق/۱۸۳۶م).

← تصرف درعیه


فیصل که یارای پایداری در خود ندید به منفوخه و از آن‌جا به الخرج رفت و خالد درعیه را تصرف کرد. فیصل به مقابله رفت، ولی کاری از پیش نبرد و به صلح گردن نهاد. آنگاه وی و خانواده‌اش را به مصر بردند و مصریان در ۱۲۵۵ق/۱۸۳۹م بر ریاض، احساء و قطیف چیره گشتند.
[۳] حمزه، فؤاد، قلب جزیره العرب، ج۱، ص۳۴۴، ریاض، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
[۴] لوتسکی، و، تاریخ عرب در قرون جدید، ترجمۀ پرویز بابایی، ج۱، ص۱۳۶، تهران، ۱۳۵۶ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حمزه، فؤاد، قلب جزیره العرب، ج۱، ص۳۴۴، ریاض، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
۲. لوتسکی، و، تاریخ عرب در قرون جدید، ج۱، ص۱۳۶، ترجمۀ پرویز بابایی، تهران، ۱۳۵۶ش.
۳. حمزه، فؤاد، قلب جزیره العرب، ج۱، ص۳۴۴، ریاض، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
۴. لوتسکی، و، تاریخ عرب در قرون جدید، ترجمۀ پرویز بابایی، ج۱، ص۱۳۶، تهران، ۱۳۵۶ش.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، ج۲، ص۴۲۵، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌سعود».    


رده‌های این صفحه : آل سعود
جعبه ابزار