• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فیروزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففیروزه، نوعی جواهر و سنگ قیمتی می باشد.


۱ - احکام مرتبط با فیروزه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهای صلات ، خمس و تجارت نام برده‌اند.

۲ - احکام فقهی فیروزه

[ویرایش]


۲.۱ - هنگام دعا


به دست کردن انگشتر فیروزه بویژه هنگام دعا مستحب است.
[۱] جامع عباسی، ص۳۴۷؛


۲.۲ - همراه داشتن فیروزه در مسافرت


چنان که بر مسافر مستحب است برای محفوظ ماندن، انگشتر فیروزه همراه خود داشته باشد و جمله «اللّه‌ المَلِک» را بر یک طرف و «المُلکُ للّه‌ِ الواحِدِ القهار» را بر طرف دیگر آن نقش کند.

۲.۳ - وجوب خمس بر فیروزه


فیروزه از معادن می‌باشد و احکام معدن از قبیل وجوب خمس برآن جاری است .

۲.۴ - در معاملات


معامله سلف در جواهرات ، از قبیل فیروزه جاری نمی‌شود

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع عباسی، ص۳۴۷؛
۲. وسائل الشیعة، ج۷، ص۱۴۳    
۳. وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۴۲۸ ۴۲۹؛    
۴. العروة الوثقی، ج۴، ص۳۳۱    
۵. المبسوط، ج۱، ص۲۳۶    
۶. جواهر الفقه، ص۶۲    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۳۲.    جعبه ابزار