فواید الوحید البهبهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل (۱۱۱۶ یا ۱۱۱۸ - ۱۲۰۶ ق) از علمای بزرگ شیعه و صاحب کتاب رجالی، فواید الوحید البهبهانی می‌باشد.
[۱] وحیدبهبهانی، محمدباقر، فواید الوحید البهبهانی، تحقیق: حسن خاقانی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق، ص۷۲، دوم.محتوای کتاب

[ویرایش]

چاپ شده در ضمیمه کتاب رجال الخاقانی.
این اثر، مشتمل بر مباحث زیر است:
متن کتاب، شامل پنج فایده رجالی است که عبارت‌اند از:
وجه نیاز به علم رجال و مبنای حجیت آرای رجالی؛
الفاظ جرح و تعدیل؛
امارات وثاقت و قوت؛
ذکر بعضی از اصطلاح‌های مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه منهج الرجال؛
شیوه بررسی رجال.

ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب، دارای حاشیه‌هایی است که محقق در ذیل متن کتاب، متذکر شده است.
در شرح این کتاب، مرحوم علی خاقانی، کتاب رجال الخاقانی را تالیف نموده است.
شایان ذکر است که فوائد الوحید البهبهانی، مقدمه‌ای بر تعلیقه نویسنده بر کتاب منهج المقال است که به طور مستقل، چاپ شده است.
محقق تهرانی ، این مقدمه را با عناوین الفوائد الخمس الرجالیة و الفوائد الرجالیة فهرست نموده است.

شرح کتاب

[ویرایش]

مرحوم اسماعیل عقدایی یزدی (م ۱۲۳۰ ق) در شرح این کتاب، شرح الفوائد الرجالیة را تالیف نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وحیدبهبهانی، محمدباقر، فواید الوحید البهبهانی، تحقیق: حسن خاقانی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق، ص۷۲، دوم.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن دوازدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۳۱.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار