فواید الاغ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیه ۸ سوره نحل به فواید الاغ اشاره شده است.


زینت

[ویرایش]

الاغ ، مایه زینت و جمال در زندگی انسان‌ها است.
«والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة...»
همچنین اسبها و استرها و الاغها را آفرید؛ تا بر آنها سوار شوید و زینت شما باشد، و چیزهایی می‌آفریند که نمی‌دانید.

سواری

[ویرایش]

الاغ، مرکبی مناسب برای سواری است.
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «فواید الاغ».    


رده‌های این صفحه : الاغ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار