فواتح امری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففواتح امری، جملات امری آغازگر بعضی از سوره‌ها است.


تعریف

[ویرایش]

شش سوره قرآن کریم با فعل امر آغاز شده است که به «فواتح امری» شناخته می‌شوند.

سور فواتح امری

[ویرایش]

پنج سوره از این سوره‌ها، با فعل امر «قل» آغاز شده و به «سور قلاقل» معروف و به این شرحند:
۱. اخلاص: (قل هو الله احد)؛
۲. کافرون: (قل یا ایها الکافرون)؛
۳. فلق: (قل اعوذ برب الفلق)؛
۴. ناس: (قل اعوذ برب الناس)؛
۵. جن: (قل اوحی الی…)؛
سوره علق نیز با فعل امر «اقراء» آغاز شده است: (اقرا باسم ربک الذی خلق).
[۳] حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص۱۱۵.
[۴] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۸۱.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

فواتح سور.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۶۲.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۸۰.    
۳. حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص۱۱۵.
۴. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۸۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فواتح امری».    جعبه ابزار