فهرس الکافی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففهرس الکافی و ابوابه و احادیثه و الجرح و التعدیل لرواته، از تألیفات رجالی مرعشی، سید علاء الملک (قاضی) (ق ۱۰) می‌باشد


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلف، تعداد احادیث هر باب از کتاب الکافی را مشخص کرده است. سپس روایات صحیح، حسن، موثق، قوی و ضعیف را از یکدیگر مشخص کرده و در مورد سند روایات، احوال راویان حدیث را از جهت جرح و تعدیل بیان داشته است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال علاء الملک المرعشی هم فهرست نموده است.
صاحب ریاض العلماء و مرحوم نوری در تعلیقه خود بر منتهی المقال، متذکر وجود این کتاب شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۶، ص۳۸۶، ش۱۸۰۰.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۳۱، ش۲۵۵.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار