فهرست اسانید الاختصاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز آثار رجالی آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی می‌توان از کتاب فهرست اسانید الاختصاص نام برد.

فهرست مندرجات

۱ - معرفی کتاب
۲ - منبع

معرفی کتاب

[ویرایش]

این فهرست، مشتمل بر اسانید و طرق هر یک از راویان موجود در صدر سندهای الاختصاص شیخ مفید است که در یک جا و بر اساس ترتیب الفبایی مروی عنه‌ها تنظیم شده و به همراه نشانی صفحه در الاختصاص، ارائه شده است.
اسناد، شامل نام راویان سند تا معصوم (علیه‌السّلام) است، البته اگر سند به معصوم (علیه‌السّلام) ختم شده باشد.
در موارد لزوم، مؤلف تعلیقاتی را در مورد اسناد احادیث بیان داشته است. ایشان با مراجعه به نسخه‌های خطی موجود، نسخه بدل‌ها، زیادی و نقصان راویان یا تعابیر وارد در سند را مشخص کرده است.
نسخه دستنویس و عکس‌های آن، موجود است.

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار