فلسفه احکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففلسفه احکام، ملاکات و مناطهای واقعی احکام می باشد.


تعریف

[ویرایش]

فلسفه احکام، عبارت است از ملاک‌ها و مناطهای واقعی احکام که به عنوان مبادی حکم در نظر گرفته شده و باعث ایجاد شوق و اراده در مولا یا قانون گذار برای انشای حکم شرعی می‌گردد، زیرا به اعتقاد شیعه ، احکام شرعی تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و امر و نهی شارع نیز بر آمده از این مصالح و مفاسد است که برای رساندن خیر بیشتر به انسان ، لحاظ می‌شود.

نکته

[ویرایش]

در یک اصطلاح می‌توان فلسفه و حکمت احکام را به یک معنا گرفت که همان ملاک و مناط احکام می‌باشد. (دیدگاه استاد شهید مطهری در کتاب آشنایی با علوم اسلامی ) ولی در اصطلاح دیگر، گفته شده که حکمت حکم ، غیر از علت جعل حکم است و به همین دلیل، حکم دایر مدار حکمت نیست.
[۱] المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص (۷۶۶-۷۶۴).
[۳] فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ۲، ص۴۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص (۷۶۶-۷۶۴).
۲. آشنایی با علوم اسلامی، مطهری، مرتضی، ج۳، ص (۵۲-۵۱).    
۳. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ۲، ص۴۹۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۵، برگرفته از مقاله «فلسفه احکام».    جعبه ابزار