فلز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففلز، عنصر شیمیایی ساده معمولا درخشنده می باشد.


مفهوم فلز

[ویرایش]

فلز، عنصر شیمیایی ساده معمولا درخشنده، چکش خوار و جامد
[۱] لغت نامه دهخدا


احکام فقهی مرتبط

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهای طهارت ، صلات ، خمس ، تجارت و صید و ذباحه سخن گفته‌اند

فلز جزئی از معادن

[ویرایش]

فلزات جزء معادن‌اند بنابر این، احکام معدن ، همچون عدم جواز سجده
[۳] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۵۸۴ ۵۸۵
و وجوب پرداخت خمس
[۵] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۸.
بر آن جاری است

نجس شدن فلز

[ویرایش]

فلز ذوب شده در صورتی که در آب نجس ریخته شود و یا متنجس باشد و ذوب گردد، ظاهرش نجس می‌شود؛ لیکن نجاست باطن آن محل بحث است، مگر آن‌که نجاست به باطن آن نفوذ کند در هر صورت سطح و ظاهر آن پس از انجماد قابل تطهیر و استفاده از آن بی اشکال است
[۱۰] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۱۰۴؛


حکم فلز در صورت ملاقات با نجس

[ویرایش]

در نجس شدن اشیا به ملاقات با نجاست، داشتن رطوبت سرایت کننده شرط است از این رو، اگر عین نجس و شی‌ء ملاقات شده؛ هر دو خشک باشند، آن شی‌ء نجس نمی‌شود همچنین است صرف مایع بودن بدون داشتن رطوبت، مانند فلزات مذاب که فاقد رطوبت‌اند؛ هرچند برخی درعدم نجاست آن تأمل کرده‌اند
[۱۱] العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۵ ۱۶۶


فلزلت در موارد ضمان

[ویرایش]

فلزات مثلی اند (مثلی) بنابر این، در موارد ضمان ، ضامن باید مثل آن را بپردازد و در صورت تعذر مثل، نوبت به قیمت می‌رسد
[۱۴] مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۳۲


حکم ربا در فلزات

[ویرایش]

فلزات، از قبیل طلا ، نقره و مس در ربا هر کدام یک جنس به شمار رفته و تفاضل یکی بر دیگری در معامله مصداق ربا خواهد بود
[۱۵] العروة الوثقی، ج۲، ص۲۶


ذبح حیوان با فلز

[ویرایش]

ذبح یا نحر حیوان در صورت امکان باید با فلز تیزی از جنس آهن انجام شود برخی معاصران از جنس آهن بودن آلت ذبح یا نحر را لازم ندانسته و گفته‌اند:اگر فلز دیگری همچون آهن، تیز، برنده و محکم باشد، نیز کفایت می‌کند
[۱۸] توضیح المسائل مراجع ، ج۲، ص۵۷۴


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه دهخدا
۲. مستند الشیعة، ج۵، ص۲۴۸.    
۳. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۵۸۴ ۵۸۵
۴. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵ ۱۶.    
۵. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۸.
۶. مستند الشیعة، ج۱، ص۲۶.    
۷. العروة الوثقی، ج۱، ص۲۳۷ ۲۳۸    
۸. مستمسک العروة، ج۲، ص۵۴ ۵۵    
۹. موسوعة الخوئی، ج۴، ص۸۴ ۸۵؛    
۱۰. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۱۰۴؛
۱۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۵ ۱۶۶
۱۲. موسوعة الخوئی، ج۳، ص۱۹۹ ۲۰۰    
۱۳. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۴. مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۳۲
۱۵. العروة الوثقی، ج۲، ص۲۶
۱۶. منهاج الصالحین،ج۲، ص۵۳    
۱۷. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۹۹ ۱۰۰    
۱۸. توضیح المسائل مراجع ، ج۲، ص۵۷۴


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۲۵، برگرفته از مقاله«فلز».    جعبه ابزار