فقه استدلالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



فقه استدلالی بیان احکام فقهی به گونه مستدل و مستند می باشد.


تعریف

[ویرایش]

فقه استدلالی گونه ای از ارائه فقه است که فقیه احکام فقهی و نظریات مختلف مطرح در باره یک مسئله را همراه با استدلال و مستندات و نیز اشکالاتی که بر هر نظریه وارد است، بیان و از نظریه برگزیده خود دفاع می کند.
[۱] فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۲۳، ص۲۲۸.
[۲] مستند الشیعة (مقدمه)، ج۱، ص۱۲-۱۳.


مصادیق

[ویرایش]

کتاب های « المبسوط » شیخ طوسی ، « تذکرة الفقهاء » علامه حلی ، « الروضة البهیة » شهید ثانی و « جواهر الکلام » شیخ محمد حسن نجفی با این رویکرد نگارش یافته اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۲۳، ص۲۲۸.
۲. مستند الشیعة (مقدمه)، ج۱، ص۱۲-۱۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۷۲۰، برگرفته از مقاله«فقه استدلالی».    



جعبه ابزار