عنوانی با این نام ایجاد نشده است : فعال

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • انفعال آب
 • افعال عباد
 • افعال الهی
 • رده:افعال الهی
 • هیئت افعال
 • وضع هیئت افعال
 • مرجع الطلاب فی تصریف الأفعال (کتاب)
 • افعال
 • وضع افعال
 • معانی افعال
 • توحید افعالی (کلام)
 • زیادت افعال
 • قسم به افعال الهی
 • مبانی الفقه الفعال (کتاب)
 • معجم الأفعال المتداولة (کتاب)
 • کتاب الافعال (کتاب)
 • انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة (شهید ثانی)
 • رده:افعال تعجب
 • عقل فعال
 • توحید افعالی (فلسفه)
جعبه ابزار