فصوص‌الحکم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففصوص‌الحکم ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

فصوص الحکم (ابن عربی)، از تالیفات عارف نام‌دار، ابن عربی و ملقب به محیی‌الدین در موضوع عرفان نظری
فصوص الحکم (فارابی)، تالیف معلم ثانی، ابو نصر فارابی (متوفی ۳۳۹ ق)، به زبان عربی، یک رساله فلسفی - عرفانیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار