فریقین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه فریقین در میان مسلمانان عمدتا اشاره به دو مذهب اصلی دین اسلام یعنی شیعه و اهل سنت دارد. همچنین فریقین در اشاره به انسان‌ها و جنیان نیز به کار رفته است:

مذاهب اسلامی
شیعه، مسلمانان معتقد به خلافت و امامت بلافصل علی (علیه‌السلام)، پس از وفات پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
اهل سنت، مسلمانان معتقد به خلفای راشدین بعد از وفات پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

اجنه و انسان‌ها
انسان، موجود قائم بر روی دو پا و دارای تکلیف
جن، یکی از موجودات خارجی، دارای جسم لطیف و دارای تکلیف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار